In de afgelopen periode is gebleken dat PvdA en GroenLinks Hattem graag en goed samenwerken. Dat smaakt naar meer! De samenwerkingsovereenkomst is een volgende stap. Het doel van de samenwerking is, samen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022,  het gezamenlijke programma uitvoeren en het beste uit beide partijen halen. De PvdA en GroenLinks blijven wel twee zelfstandige partijen.
Vooruitlopend op die samenwerking zijn tijdens de afgelopen raadsvergadering drie nieuwe commissieleden benoemd. Zij werken tot aan de verkiezingen namens de PvdA . Dit zijn: Chris van Groningen(PvdA) en Roel Janssen en Birgitta Hogendoorn (GroenLinks).
Met een bredere samenwerking op links willen we het progressieve en groene geluid binnen Hattem verstevigen en uitbreiden.