Markt Epe 2017

Campagne Gemeenteraadsverkiezingen weer gestart.

Op woensdag 22 november 2017 staan we weer op de markt in Epe en zaterdag 25 november in Vaassen

GROENLINKSE INSPIRATIE VOOR 2025 in de gemeente EPE

Iedereen hoort erbij

 • Zorg voor mensen die dat nodig hebben, geen stapeling van eigen bijdrages
 • Zorgen voor en stimuleren van opleiding en werk
 • Gemeente Epe Gemeente Epe stimuleert bedrijven om verantwoordelijkheid te nemen voor het bieden van een goede werkplek voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en geeft zelf het goede voorbeeld.

Klimaat voorop

 • Groene gemeente; duurzame energie; zorg voor de aarde
 • Snelfietsroute Heerde – Epe - Apeldoorn
 • Maatregelenprogramma tegen negatieve klimaatveranderingen, afkoppeling regenwaterafvoer van het riool.
 • Goedkope leningen voor energiemaatregelen, zoals zonnepanelen en isolatie
   

Sterke democratie

 • Vroegtijdige informatie over gemeentelijk beleid
 • Betrekken van inwoners, jong en oud, bij beleid
 • Jaarlijks dorpsdebatten
   

De plek van je leven

 • Ruimte voor en investeren in de jeugd
 • Betaalbaar wonen; zowel in de huur- als in de koopsector, vooral voor jongeren en starters
 • Autoluwe en vrije winkelgebieden
   

Ruimte voor talent

 • De deelname aan sport voor iedereen bevorderen
 • Kunst en cultuur als inspiratiebron en uitingsvorm voor ieder toegankelijk
 • Cultuurprijs voor vernieuwende initiatieven of bijzondere prestaties op het gebied van amateurkunst

Financiën

 • Lage lasten waar het kan maar niet ten koste van uitgaven die goed zijn voor de samenleving
 • Tegemoetkoming van eigenbijdrage zorgkosten voor minima